BENTONITE API

  • 0₫

  • Bentonite API dùng cho cọc khoan nhồi, được kiểm tra và đánh giá theo tiêu chuẩn API 13A và tiêu chuẩn 22TCN 257-2000&TCVN 9395-2012
  • 1

Thông tin sản phẩm


Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image