Cân bùn

  • 0₫

  • Dải đo tỷ trọng 6.5 - 23.0 lbs/gal 0.79 - 2.72 49 - 172 lbs/ft3 340 - 1190 psi/1000 ft Kích thước    : 21.5" × 4.5" × 4" (55 × 11 × 10 cm) Trọng Lượng : 4 l
  • 1

Thông tin sản phẩm

Dải đo tỷ trọng

6.5 - 23.0 lbs/gal
0.79 - 2.72
49 - 172 lbs/ft3
340 - 1190 psi/1000 ft

Kích thước    : 21.5" × 4.5" × 4" (55 × 11 × 10 cm)
Trọng Lượng : 4 lb 3 oz (1.9 kg)

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image