Khớp nối PVC WATERSTOP loại O

  • 0₫

  • Khớp nối PVC WATERSTOP LOẠI O: Ứng dụng cho việc chống thấm và tăng tính liên kết ở vị trí chính giữa khe lún nhiệt, vách tầng hầm có cấu kiện chuyển động, có biến vị và cấu kiện lớn.
  • 1

Thông tin sản phẩm

Khớp nối PVC WATERSTOP LOẠI O: Ứng dụng cho việc chống thấm và tăng tính liên kết ở vị trí chính giữa khe lún nhiệt, vách tầng hầm có cấu kiện chuyển động, có biến vị và cấu kiện lớn 

       

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image